Galderma


 
Basiron.com Restylane.com Dermaquest.com DermQuest

Hjem > Vores områder for professionelt personale > Psoriasis i hårbundenPsoriasis er en kronisk, immunologisk hudsygdom. Psoriasis er kendetegnet ved rødme, hævelse og skældannelse, som skyldes en kraftigt øget celledeling i overhuden. Sygdommen forekommer periodisk, såkaldte udbrud. I vesten lider 2 % af befolkningen af sygdommen. Mænd og kvinder rammes ligeligt.

Personer, der rammes af psoriasis i en ung alder, rammes oftest af en alvorligere form for psoriasis end dem, som rammes af sygdommen sent livet. 50 % af psoriasispatienterne rammes før 25-års alderen, men sygdommen kan forekomme hele livet. Psoriasis er en arvelig hudsygdom, men det vides ikke, hvordan den arves. Sygdommen kan springe en eller flere generationer over. Personer med psoriasis har ofte en kraftigt nedsat livskvalitet.


Typer

Der findes forskellige former for psoriasis. Den dråbeformede psoriasis (guttat psoriasis) opstår efter en halsinfektion, er oftest debutsymptomet hos børn og er også den hyppigst forekommende form hos børn. Pletpsoriasis/plaquepsoriasis er den hyppigst forekommende form og forekommer hos ca. 80 %. Denne type psoriasis er kendetegnet ved 2->20 cm store, ganske symmetriske pletter på overkroppen, arme og ben. Over halvdelen af alle psoriasispatienter lider af hårbundsforandringer. Ledbesvær ses ofte, og der findes patienter, som kun lider af psoriasisgigt, artrit.

75 % af patienterne har psoriasis i mild grad, 20 % i middelsvær grad, mens resten lider af svær psoriasis. Behandlingen består i at mindske inflammationen og dannelse af nye celler i huden. Vedligeholdelsesbehandling anvendes for at forebygge nye udbrud.


Behandling

Ved mild til moderat psoriasis består den første behandling i en D-vitaminanalog, en kortisoncreme kombineret med UVB-behandling. Behandlingen suppleres med en blødgørende creme.

Patienter med svæv psoriasis kræver ofte tabletbehandling med A-vitaminsyre eller cytostatika (methotrexat) i lav dosis. I de senere år har der også været anvendt injektionsbehandling med biologiske lægemidler, som kun gives til de patienter, der ikke reagerer på anden behandling.

Ofte kombineres to eller flere lægemidler med forskellig virkning for at opnå et bedre resultat. Målet er at lindre udbruddene og forbedre patienternes livskvalitet. Eftersom sygdommen er kronisk, kan det være nødvendigt at fortsætte behandlingen i mange år. Dette betyder, at både virkningen af behandlingen og også langtidsbivirkninger og omkostningseffektivitet har betydning for valget af behandling.


Psoriasis i hårbunden

Symptomerne på psoriasis i hårbunden kan være alt fra tynde skæl og skællignende hudaflejringer til tykke skælflager. Det er oftest huden bag ørerne eller hårgrænsen, der rammes. Kløe kan være et generende symptom, men det kosmetiske problem er ofte det største.


Hvad kan patienten selv gøre ved psoriasis i hårbunden?

Ved den milde form for psoriasis med tynde skæl er hyppig hårvask som regel tilstrækkelig. Er dette ikke tilstrækkeligt, bør man sammen med patienten finde frem til en passende behandling. Behandlingen kan f.eks. bestå af kortison eller D-vitaminanaloger i opløsning, liniment eller mousse. Det er også muligt at behandle med kortison i form af en shampoo.

Clobex® shampoo 500 mikrogram/g

Oplysningerne på denne side er gennemlæst af hudlæge Birgitta Wilson Claréus.