Galderma 
Basiron.com
   
  Restylane.com
   
  DermQuest
   
   

Hjem > Behandlingsområder for Allmennheten > Aktiniske keratoserHva er solar keratose?

Solar keratose er en solskade som ser ut som en rød, ofte skorpebelagt flekk i huden. Den er vanligst på solutsatte steder på kroppen som hode og ansikt. Solar keratose forekommer oftest hos personer over 40 år. Det kan etter hvert bli mange slike hudforandringer innenfor et hudområde som har fått for mye sol. De er som oftest ufarlige, men kan en sjelden gang utvikle seg til plateepitelkreft, som er en mer alvorlig form for hudkreft.

 

Hva er basalcellekreft?

Basalcellekreft (BCC, basaliom, basalcellecarcinom) er den vanligste formen for hudkreft, og minst 6000-8000 tilfeller blir hvert år registrert i Norge. Solbestråling er en viktig årsak, og denne kreftformen er vanligst på solutsatte steder som hals, hode og nakke. BCC vokser langsomt, ofte har pasienten hatt hudforandringen(e) i flere måneder før lege oppsøkes. BCC skiller seg fra andre krefttyper ved at den meget sjelden sprer seg (metastaserer) til andre organer. Men: BCC ødelegger huden og må derfor behandles.