Galderma


 
Basiron.com Restylane.com Dermaquest.com


Akne rammer ca. 80 prosent av alle ungdommer i løpet av puberteten. Selv om akne ikke er en livstruende sykdom, kan den i høy grad påvirke pasientens livskvalitet og selvfølelse. Det finnes mange ulike alternativer for behandling av akne.

Grunntanken i all aknebehandling er å påvirke flest mulig av de fire faktorer som bidrar til å utvikle akne, dvs. økt talgproduksjon, endret tilvekst og modning av keratinocyttene i talgkjertelens munning, tilvekst av Propionibacterium acnes (P.acnes) og den inflammatoriske reaksjonen. Best effekt oppnås ved å kombinere to eller flere aknemidler som har ulik virkning.

For å gjøre det lettere å velge blant alle de tilgjengelige behandlingene for akne, finnes de internasjonale retningslinjene "Management of Acne"1, utgitt i Journal of the American Academy of Dermatology.


I "Management of Acne" anbefales blant annet følgende:En lokal retinoid med eller uten benzoylperoksid anbefales som vedlikeholdsbehandling for å forebygge ny akne.*

* Førstevalg i behandling av akne ifølge Global Alliance "Acne treatment algorithm". H Gollnick, W J Cunliffe, D Berson, B Dreno, J J Leyden et al. Management of Acne. A Report From a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Supplement to J Am Acad Dermatol. Vol. 49 No. 1, 2003.


Galderma tilbyr fire preparater for behandling av akne, og samtlige anbefales i behandlingsretningslinjene fra "Management of Acne".Basiron® AC (benzoylperoksid) - pasientens førstevalg

Basiron® AC (benzoylperoksid) er et velprøvd stoff for behandling av mild til moderat akne og anbefales av Det svenske legemiddelverket2. Basiron® AC er derfor et egnet førstevalg for pasienten og kan kjøpes reseptfritt på apoteket. I kombinasjon med andre aknemidler gir Basiron® AC økt effekt og minsker faren for resistensutvikling ved samtidig antibiotikabehandling. Benzoylperoksid anbefales derfor som en del av behandlingen også ved mer alvorlige tilfeller av akne.1


Epiduo® (adapalen/benzoylperoksid) - antibiotikafri kombinasjonsbehandling

Hjørnestenen i all aknebehandling bør bestå av en lokal retinoid. Ved å kombinere adapalen og benzoylperoksid i Epiduo®, påvirker man flere av de faktorer som gjør at akne oppstår og øker mulighetene for et bra behandlingsresultat.1 Adapalen har effekt på mikrokomedoner, komedoner og inflammatoriske lesjoner. Epiduo® normaliserer keratinocyttenes modning i talgkjertlene og motvirker dermed at ny akne oppstår. Dens anti-inflammatoriske effekt gjør dessuten at eksisterende akne leges. Benzoylperoksid i Epiduo® minsker faren for resistensutvikling og bør derfor gis ved oral antibiotikabehandling som varer mer enn tre måneder.3 Epiduo® kan også brukes som vedlikeholdsbehandling for å forebygge ny akne.4


Tetralysal® (lymecyklin) - ved inflammatorisk akne

Uttalt inflammatorisk akne krever behandling med et oralt antibiotikum. Antibiotika har anti-bakteriell og anti-inflammatorisk effekt.1 På grunn av faren for å utvikle bakteriell resistens bør man aldri behandle med bare ett antibiotikum, men alltid behandle i kombinasjon med for eksempel en retinoid og/eller benzoylperoksid.3


Differin® (adapalen) - ved mild komedoakne

Adapalen er en annengenerasjons lokal retinoid som gjennom en mer målrettet virkning gir færre bivirkninger enn tidligere retinoider. Lokale retinoider er hjørnestenen i all aknebehandling og brukes med fordel i kombinasjon med benzoylperoksid.1


Vedlikeholdsbehandling

Så lenge tilveksten av cellene i talgkjertlene forstyrres og økte mengder av talg produseres, er det fare for at akne oppstår. For å unngå dette, bør man etter gjennomgått aknebehandling gi en vedlikeholdsbehandling med for eksempel Epiduo eller Differin.1 Adapalen forhindrer dannelsen av mikrokomedoner, som er forstadiet til all akne.

Behandling av akne bør pågå over lengre tid for å oppnå et bra resultat. Overholdelse er et problem ved behandling av alle kroniske tilstander, inkludert akne. Det er derfor viktig å informere pasienten om sykdommen og dens behandling.


Basiron® AC gel 5%
Basiron® AC Wash 5%
Epiduo® 0,1% /2,5% gel
Tetralysal® 300 mg kapsler
Differin® 0,1% gel
Differin® 0,1% krem

1) Gollnick H, Cunliffe W, Berson D, Dréno B, Leyden J J et al. Management of Acne. A Report From a Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Supplement to J Am Acad Dermatol. Vol 49 No 1, 2003.

2) Behandlingsrekommendationer vid akne. Information från Läkemedelsverket. 1996;7(2):15-20.

3) Dréno B, Bettoli V, Ochsendorf F, Layton A, Mobacken H et al. European recommendations on the use of oral antibiotics for acne. European Journal of Dermatology, November 2004.

4) Pariser DM, et al. J Drugs Dermatol. 2007;6(9):898-904


Informasjonen på denne siden er faktakontrollert av hudlege Birgitta Wilson Claréus.