Galderma


 
Basiron.com Restylane.com Dermaquest.com DermQuest


Psoriasis er en immunologisk sykdom som gir en kronisk betennelse i huden. Huden blir rødflekket og fortykket pga. hyperaktivitet i hudens ytterste cellelag. Sykdommen er kronisk og kommer og går i perioder, i såkalte utbruddsfaser. I den vestlige verden, Europa, USA og Skandinavia, har vel 2% av befolkningen sykdommen. Menn og kvinner rammes i lik grad.

Psoriasis som debuterer i yngre alder, er ofte mer alvorlig enn psoriasis som debuterer senere i livet. 50% av dem som får psoriasis, får det før de er 25 år, men sykdommen kan debutere hele livet. Psoriasis er en arvelig sykdom, men hvordan den arves, er ikke kartlagt. Sykdommen kan hoppe over én eller flere generasjoner. Psoriasis påvirker livskvaliteten i høy grad.

Det finnes ulike former for psoriasis. Den småprikkede, guttate formen som oppstår etter en halsbetennelse, er ofte et debutsymptom og forekommer hyppig hos barn. Plakkpsoriasis er den vanligste formen og står for cirka 80% av alle tilfellene. Hudforandringene forekommer da ganske symmetrisk på overkropp, armer og bein. Psoriasis i hodebunnen forekommer hos cirka halvparten av pasientene. Leddplager er vanlige, og en del pasienter har leddproblemer som eneste symptom.

75% av pasientene antas å ha mild psoriasis, 20% en moderat form og <5% alvorlig psoriasis. Behandlingen i akutte tilfeller rettes mot å dempe betennelsen og hyperaktiviteten i huden. Det gis vedlikeholdsbehandling for å forebygge nye utbrudd av sykdommen.

Ved mild og moderat sykdom gis det ofte en vitamin D-analog og en steroid, noen ganger kombinert med UVB-behandling. Som kompletterende lokalbehandling gis ofte også en mykgjørende krem.

For pasienter med alvorlig psoriasis kreves ofte peroral behandling med A-vitaminsyre eller cytostatika (Methotrexate) i lav dose. Nylig har biologiske legemidler i injeksjonsform blitt introdusert på markedet. Disse produktene er for svært alvorlig psoriasis som ikke responderer på annen behandling.

Mange ganger kombineres to eller flere legemidler med ulike virkninger for å oppnå bedre effekt. Målet med behandlingen er å lindre de akutte symptomene og forbedre pasientens livskvalitet. Siden sykdommen er kronisk og det kan bli nødvendig å gi behandling i mange år, er det viktig at valget av behandling ikke bare baseres på effekt. Langtidseffekter (bivirkninger) og kostnadseffektivitet er andre faktorer som bør tas i betraktning.

Silkis® er en såkalt vitamin D-analog. Den påvirker de hyperaktive cellene i epidermis, slik at betennelsen reduseres og cellenes tilvekst og modning normaliseres.

Salven påføres huden to ganger daglig. Man kan bruke inntil 210 g Silkis® krem per uke. Brukt med forsiktighet kan Silkis® også påføres i ansiktet.

Silkis® 3 mikrogram per g salve (kalsitriol)Hårbunnspsoriasis

Hårbunnspsoriasis kan gi seg utslag i alt fra tynne avskallinger og flassaktig hudavleiring til tykke skorper. Utslettet sitter oftest bak ørene eller i hårfestet. Kløe kan være et plagsomt symptom, men det kosmetiske problemet er ofte større.

 

Hva kan pasienten selv gjøre ved psoriasis i hårbunnen?

Ved mild og lett psoriasis er det ofte nok å vaske håret oftere. Hvis dette ikke er nok, bør man sammen med pasienten finne en passende behandling. Behandlingen kan for eksempel skje ved hjelp av kortison eller D-vitaminanaloger i løsning, liniment eller mousse. Nå finnes det også sjampobehandling med kortison.

Clobex® 500 mikrogram/g sjampo

Informasjonen på siden er faktakontrollert av Birgitta Wilson Claréus.