Denne siden er kun beregnet for helsepersonell

Se filmen "SOOLANTRA på 2 minutter" (på svensk)

Bestill pasientmateriell:

Les mer om soolantra på www.felleskatalogen.no

E-learning om SOOLANTRA (på svensk)

Avtal et onlinemøte – 15 minutters nettmøte med en produktspesialist

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA, Sverige

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com