Denna sida är enbart för "hälso- och sjukvårdspersonal"

Se filmen "SOOLANTRA på 2 minuter"

Beställ patientmaterial:

Läs mer om soolantra på Fass.se för vårdpersonal:

E-learning om SOOLANTRA:

Boka ett onlinemöte - 15 minuters webbmöte med en produktspecialist

SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm.
30 g tub 251,00 kr, 60 g tub 439,30 kr. Rx. D11AX22. Soolantra är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Produktresumé 2018-12-12. Ingår i förmånssystemet (när svar på tidigare behandling med azelainsyra bedömts vara kliniskt otillräckligt). För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

 

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA, Sverige

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com