Denna sida är enbart för hälso- och sjukvårdspersonal

SOOLANTRA (ivermektin) 10 mg/g kräm för behandling av papulopustulös rosacea hos vuxna

Behandling en gång om dagen

Dubbel verkningsmekanism – antiinflammatorisk &antiparasitär

SOOLANTRA en gång per dag statistiskt överlägset metronidazol två gånger per dag.

3 sätt att lära mer om SOOLANTRA
– välj det sätt som passar dig!

Beställ patientmaterial:

Läs mer om SOOLANTRA på fass.se för vårdpersonal:

3 sätt att lära mer om rosacea
– välj det sätt som passar dig!

Anmäl dig till våra nyhetsbrev

SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm.
30 g tub 251,00 kr, 60 g tub 439,30 kr. Rx. D11AX22. Soolantra är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Produktresumé 2019-07-02. Ingår i förmånssystemet (när svar på tidigare behandling med azelainsyra bedömts vara kliniskt otillräckligt). För mer info se www.fass.se.
Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

 

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA, Sverige

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com