Denna sida är enbart för "hälso- och sjukvårdspersonal"

Se filmen "SOOLANTRA på 2 minuter"

Beställ patientmaterial:

Läs mer om soolantra på Fass.se för vårdpersonal:

E-learning om SOOLANTRA:

Boka ett onlinemöte - 15 minuters webbmöte med en produktspecialist

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 UPPSALA, Sverige

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com