Denna sida är enbart för "hälso- och sjukvårdspersonal"

 

SOOLANTRA® Produktresumé

Vilka patienter är lämpliga för behanding med SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm?

Vuxna patienter med inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös).1

Vad skiljer SOOLANTRA® 10 mg/g kräm från andra behandlingsalternativ?

SOOLANTRA® kräm reducerar inflammatoriska lesioner genom att verka både antiinflammatoriskt och antiparisitärt.*1,5–7

Antiinflammatorisk

Antiparisitär

Vilket alternativ är i nuläget ditt förstahandsval vid behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea?

SOOLANTRA® 10 mg/g kräm jämfört med metronidazole 0,75%: en direktjämförelse

En prövarblind, randomiserad fas 3-multicenterstudie med parallella grupper jämförde effekten (reduktion av inflammatoriska lesioner och Investigator´s Global Assessment (IGA)) och säkerheten (antal biverkningar och dess svårighet) med SOOLANTRA® en gång dagligen med metronidazol 0,75% två gånger dagligen.

Studien inkluderade 962 patienter med medelsvår till svår rosacea (83,3% med IGA 3) och 15-70 inflammatoriska lesioner i ansiktet. Patienterna utvärderade sin sjukdom på en 5-gradig skala och svarade på frågeformulär.8

Vad betyder detta
för dina patienter?

SOOLANTRA® 10 mg/g kräm var statistiskt överlägset jämfört metronidazol 0,75% i att reducera inflammatoriska lesioner från baslinjen till vecka 16 (83,0% jmf 73,7%, p<0,001) (ITT-LOCF). Skillnaden observerades redan vecka 3.8

Den vanligast biverkan med SOOLANTRA® kräm var hudirritation (0,6%).8

SOOLANTRA® 10 mg/g kräm tillät fler patienter att nå IGA 0 (symtomfri) eller IGA 1 (nästan symtomfri) vid vecka 16 jämfört mot metronidazol 0,75% kräm (84,9% jmf 75,4%, p<0,001).8

SOOLANTRA® 10 mg/g kräm möjliggör en gång om dagen behandling i jämförelse till metronidazol 0,75% två gånger om dagen.1

Hur ser
resultaten ut?

Synliga resultat av behandling med SOOLANTRA® kräm en gång om dagen i 16 veckor.§7,8

Baslinjen (IGA = 3)
Patient id: 5140009
Inflammatoriska lesioner: 22

Vecka 16 (IGA=0)
Patient id: 5140009
Inflammatoriska lesioner: 0

Baslinjen (IGA = 3)
Patient id: 5543005
Inflammatoriska lesioner: 22

Week 16 (IGA = 1)
Subject ID: 5543005
Inflammatoriska lesioner: 5

Är det en säker
behandling?

Biverkningar och tolerabilitet med SOOLANTRA® 10 mg/g kräm är i paritet med metronidazol 0,75% kräm.**8

Tror du att dina patienter med inflammatorisk rosacea kommer ha nytta av SOOLANTRA® kräm?

SOOLANTRA® kräm i jämförelse med metronidazol 0,75%:*1,5–7

Vilken är din främsta anledning att förskriva SOOLANTRA® kräm?

Footnotes

*Verkningsmekanismen för SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm att behandla rosacea är inte känd.
Behandlingsframgång mäts genom att utvärdera graden av rosacea på en 5-gradig skala (Investigator Global Assessment (IGA) scale). En slutgiltig bedömning av inflammatoriska rosacealesioner och erytem med IGA 1 (nästan symtomfri) och IGA 0 (symtomfri) anger i rosaceastudier definitionen av behandlingsframgång.
§Jämförande bilder av två patienter fotograferade standardiserat vid baslinjen och efter 16 veckors behandling med SOOLANTRA® kräm en gång om dagen.
**En patient räknades en gång även om samma patient hade mer än en biverkan under studieperioden.


References

1. Soolantra® (ivermectin) 10.0 mg/g Cream Summary of Product Characteristics. 10 April 2017. 2. Webster G, et al. Defining treatment success in rosacea as 'clear' may provide multiple patient benefits: results of a pooled analysis. J Dermatolog Treat.2017;28(5):469–474. 3. National Rosacea Society. All about rosacea. Available at: https://www.rosacea.org/patients/allaboutrosacea.php. Date accessed: May 2018. 4. Schaller M et al. Rosacea treatment update: recommendations from the global ROSacea COnsensus (ROSCO) panel. British Journal of Dermatology. 2017;176(2):465–471. 5. Ci X, et al. Avermectin exerts anti-inflammatory effect by downregulating the nuclear transcription factor kappa-B and mitogen-activated protein kinase activation pathway. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23:449–455. 6. Raedler LA. Rosiver (Ivermectin) 1% Cream: A Novel, Antibiotic-Free Agent Approved for the Treatment of Patients with Rosacea. American Health and Drug Benefits. March 2015;8:122–125. 7. Schaller M et al. Dual anti-inflammatory and antiparasitic action of topical ivermectin 1% in papulopustular rosacea. J Eur Acad Dermatol Venerol 2017;31(11):1907–1911. 8. Taieb A, et al. Superiority of ivermectin 1% cream over metronidazole 0.75% cream in treating inflammatory lesions of rosacea: a randomized, investigator-blinded trial. Br J Dermatol 2015;172:1103–1110.

SOOLANTRA® (ivermektin) 10 mg/g kräm.
30 g tub 251,00 kr, 60 g tub 439,30 kr. Rx. D11AX22. Soolantra är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Produktresumé 2019-07-02. Ingår i förmånssystemet (när svar på tidigare behandling med azelainsyra bedömts vara kliniskt otillräckligt). För mer info se www.fass.se. Galderma Nordic AB, www.galdermanordic.com

 

* Galderma Nordic AB är ett ledande företag inom dermatologi som tillhandahåller läkemedel och produkter i kombination med information och service till patienter, dermatologer och andra vårdgivare.

För att nå ut till dig som är verksam inom hälso- och sjukvården använder vi oss bl.a. av utskick av produktinformation och annan relevant information inom det dermatologiska området per e-post. För att kunna göra sådana utskick samlar vi ihop kontaktuppgifter (namn, e-post adress, arbetsplats) till de personer som är intresserade av att få utskicken. Om du är intresserad skulle vi även vilja lägga till dig på vår utskickslista.

Dina personuppgifter används i sådant fall enbart för hantering av utskick av Galderma Nordic eller av oss anlitad leverantör. Du har när som helst rätt att återkalla detta samtycke genom att vända dig till oss, antingen till din närmaste kontaktperson på Galderma eller till Galdermas dataskyddsombud som nås enligt nedan kontaktuppgifter

Telefon: +46 18 444 0330
Fax: +46 18 444 0335
E-post: nordic@galderma.com

För att hålla uppgifterna så korrekta och uppdaterade som möjligt ber vi dig att återkomma till oss om du byter arbetsplats eller dina kontaktuppgifter på annat sätt ändras, varvid vi kan justera dem. Du har även rätt att vända dig till oss i andra fall för att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv. I vissa fall har du även rätt att begära att uppgifterna om dig raderas eller begränsas.