I nuläget finns inga kommande föreläsningar att anmäla sig till.

Lämna din e-postadress här för att få information om planerade föreläsningar eller maila oss med önskemål om ämnen inom hud du vill fortutbilda dig inom.